O2e

Hvordan gjøre effektive transportsystem ledelse

Transportsystem ledelse er et komplekst system som gjør at ulike områder av virksomheter som for eksempel database management, applikasjonsforvaltning, business management, tidsstyring, og datahåndtering til å fungere godt i synergi og inter-dependently. Dette systemet har utviklet seg og nå, er kompliserte systemer og metoder er innrettet til å sikre at transportsystemer er så effektive og effektiv som mulig.

Her er tilnærmingen of Transportation Management System (TMS) programvare som ville sikre at du har en effektiv transport system management:

  1. TMS er et system som administrerer og forvalter forsyningskjeden. Dette er en sub-aktivitet i hele Supply Chain Execution (SCE).
  2. Det finnes ulike nivåer og typer lisenser for dette systemet. Og gjennom årene, er dette systemet blir tilpasset for å passe bedre de nødvendige operasjonene.
  3. En ekstern leverandør eller en business process outsourcing selskap kan også levere selve tilrettelegging og programvare.
  4. Det finnes forskjellige funksjonene i en TMS som planlegging og optimalisering av transport-runder, transport modus og forvalg, tilrettelegging av luft-og sjøtransport, kjøretøy sporing med faktiske relevant informasjon, kvalitetssikring, carrier last og rute maksimering, honorarer og utgifter sample, og kostnadskontroll.
  5. Det er tre viktige skritt i en effektiv transport systemadministrasjon: Planification and Decision, Transport oppfølging og måling.
  6. Planification og vedtak betyr at planer og rammeverk blir handlet på konkrete retningslinjer og prosedyrer som gir vei til lavere transportkostnader, mindre stopp for å garantere levering til rett tid eller reisetid. Transportere oppfølging midler aktiviteter kan spores post-transport, for eksempel sende dokumentasjon, sporing hvis transport basert på hendelsen og rute, og fakturering. Måling betyr dokumentasjon eller rapport generasjon er mulig i systemet.
  7. En effektiv TMS er omfattet. Det innebærer både kjøp og transport av varer. Med dette punkt til punkt informasjon, er ruting analysert og ulike ruter presenteres for alternativer.
  8. Velge en rimelig og kostnadseffektiv rute blir da avgjørende, og den ultimate avgjørende punkt i TMS.
  9. TMS serviceavtaler kan også tilpasses budsjett og behov av selskapet. Enten programvare eller andre tjenester blir lagt til i serviceavtale, er TMS leverandører nå være konkurransedyktig og er villig til å oppgradere sine standarder for å passe deres klienter.

Hvordan gjøre effektive transportsystem ledelse. Planification og vedtak betyr at planer og rammeverk blir handlet på konkrete retningslinjer og prosedyrer som gir vei til lavere transportkostnader.
Hvordan gjøre effektive transportsystem ledelse. Planification og vedtak betyr at planer og rammeverk blir handlet på konkrete retningslinjer og prosedyrer som gir vei til lavere transportkostnader.

Et effektivt transportsystem ledelse sørger for at global (eller nasjonale) transaksjoner og aktiviteter er der når de trenger det, der de trenger det. Dette vil tillate deg å spare på en masse ressurser, inkludert tid, og utførte timeverk. En person med tilstrekkelig kunnskap og erfaring kan studere transportsystem og han kan evaluere og tilpasse den beste tilnærmingen i å håndtere det.