O2e

Hvordan sette inn en statisk dato i excel

Databaser og regneark rapporter naturligvis må merkes med dato. Data er ofte tid sensitive eller tidsavhengig. Excel har funksjoner som lar deg automatisk inn klokkeslett. Følgende vil forklare hvordan programmet gjør dette og hvordan du setter inn en statisk dato.

  • Excel dato system. Søknaden behandler datoer som verdier som kan brukes i beregninger. En dato som er satt inn, eller manuelt skrevet inn i en celle har en tilsvarende, men skjulte verdier strukturert på en seriell skjema. Som standard "1 januar 1900" tilsvarer serienummer 1. Andre datoer inngått blir til serienumre som tilsvarer det antall dager som har gått siden 1. januar 1900. Det er viktig å være oppmerksom på dette i tilfelle du skal bruke slik tid informasjon i en beregning i regnearket.
  • Sette inn en dato. Excel har en rekke funksjoner som er tekst-kommandoer som automatisk kan utføre det som vanligvis er matematiske operasjoner. Funksjonen for å legge inn en dato i en celle er: "= IDAG ()". Skriv inn denne funksjonen uten anførselstegn i en celle og trykk ENTER. Gjeldende dato vises. Excel får gjeldende dato fra operativsystemet. Det vil si, den datoen som vises i System Tray delen av oppgavelinjen. Datoen som er lagt gjennom en slik metode men vil oppdateres automatisk som den er bundet med systemets interne klokke. Neste gang du åpner filen vil det alltid vise gjeldende dato.
  • Sett inn en statisk dato i en celle. En statisk date på den annen side er en som ikke automatisk oppdatere. I regneark, blir statiske datoer brukt mer som markører eller etiketter. Man kan alltid bare skrive inn dagens dato i en aktiv celle. Men det er også en snarvei metoden. Trykk CTRL og, (semikolon) tastene samtidig. Dette vil sette inn dagens dato på den aktive cellen. Husk den aktive cellen er den som er merket med en svart fet ramme. Kontroller at du har valgt den rette først, før du trykker på hurtigtastene.
  • Formatere dato. Den statiske dato vises i et format som ligger i Format-menyen for Cells. Du kan enkelt endre dette ved å velge cellen og åpne Format-menyen. Velg Celler alternativet for å åpne dialogboksen Formater celler. Fra kategorien seksjonen velge dato, må du bla gjennom-delen for å velge formatet du ønsker. Det finnes alternativer for måned-dato-år, dag-måned, for det er enda muligheter for å stave ut måneden og navnet på dagen.

Hvordan sette inn en statisk dato i excel. Sett inn en statisk dato i en celle.
Hvordan sette inn en statisk dato i excel. Sett inn en statisk dato i en celle.

Det er viktig for brukerne å vite disse grunnleggende teknikkene i Excel. Det vil gjøre arbeidet, spesielt data-entry oppgaver, raskere og enklere.